Visie

Werken is geen doel op zich maar één van de vele vormen van zelfexpressie en kan een activiteit zijn, die middelen verschaft waarmee in levensbehoeften kan worden voorzien.

Op een rechtvaardige manier samen werken kan bijdragen aan een duurzame ecologische en economische basis voor een samenleving waarin betrokkenheid bij en respect voor elkaar de grondtonen zijn.
 
Dit kan door elkaar te stimuleren, ruimte te bieden en door elkaars talenten optimaal tot hun recht te laten komen. Zodoende kunnen we samen het best mogelijke resultaat behalen.