Uitvoering en coördinatie

Als u goedkeuring heeft verleend aan het plan van aanpak, dan gaat Landsbergen Advies verder voor u aan de slag en zal naast het voor u uitvoeren van de eigen werkzaamheden in voorkomende gevallen ook de aansturing en coördinatie van de derden verzorgen en fungeren als intermediair tussen hen en u.

Om ervoor te zorgen dat u goed en betrouwbaar advies krijgt hanteert Landsbergen Advies de stelregel “schoenmaker blijf bij je leest”.
 
U kunt er dus van op aan dat Landsbergen Advies echt deskundig is ten aanzien van de onderwerpen waarover Landsbergen Advies u advies geeft.