Kernwaarden

Integriteit, transparantie, gevoel, verstand en nuance zijn de vijf pijlers onder de basis waarop Landsbergen Advies afspraken maakt en voor of samen met u werkt. 
Deze kernwaarden komen tot uitdrukking in de kleuren en het logo van Landsbergen Advies.

Integriteit
Integriteit is voor mij zijn en worden wie ik in wezen ben met als doel het volledig tot ontplooiing laten komen van mijn mogelijkheden en die van anderen.
Ik probeer op een bewuste manier te leven in overeenstemming met mijn essentiële eigen waarden. Ik wil - ook voor u - zijn wie ik zeg dat ik ben en ik ben hiervoor persoonlijk verantwoordelijk en er dus ook op aanspreekbaar.    
 
Transparantie
Open en transparante communicatie met u vind ik van wezenlijk belang. 
De gezichten die naar elkaar zijn gericht drukken mijn wens uit om tot echte ontmoeting met andere mensen te komen op basis van de uitgangspunten; recht door zee, met een open blik, eerlijk en betrouwbaar.
 
Dit impliceert, dat ik het ook volledig tot mijn verantwoordelijkheid als adviseur reken, om u als opdrachtgever ook op een respectvolle wijze te informeren over zaken die u wellicht niet graag hoort of waarvan ik denk, dat het u wellicht niet goed uitkomt om met die feiten of conclusies en aanbevelingen geconfronteerd te worden. 
 
Gevoel 
De rode kleur drukt de warme kant van mijn werkwijze uit; mensen nabij zijn door mijzelf voor hen open te stellen op spiritueel en emotioneel niveau.
 
Verstand
De blauwe kleur drukt de koele kant van mijn werkwijze uit, mentaal gestuurd resultaatgericht handelen in de concrete praktijk; rationaliteit, analyse, overzicht krijgen door afstand nemen, objectiviteit en het hoofd koel houden.
 
Enerzijds drukken de kleuren complementariteit uit maar anderzijds ook een functionele tegenstelling, die als werkwijze behulpzaam kan zijn bij het maken van een heldere analyse van een vraag of probleemstelling die u als opdrachtgever aan mij voorlegt.
 
Nuance
De verloopkleur geeft aan dat er bij mij zeker ook ruimte is voor nuance. Dit in de fase van de analyse, bij het opstellen van het advies en bij de uitvoering daarvan.
 
Er is bij mij open oog en oor voor de betrokkenen als het erom gaat om in deze drie fases rekening te houden met hun informatie, ideeën en gevoelens. Dit geldt voor mij ook als het gaat om het maken van een goede inschatting van de juiste afstemming tussen de inhoud van mijn advies en de wijze en het tempo van de implementatie ervan.
 
Dit alles in het licht van het antwoord op de vragen in welk tempo welke ontwikkelingen nodig en mogelijk zijn bij mensen individueel en/of bij de organisatie als geheel.