Adviseur/realisator

Voor u wil Landsbergen Advies niet alleen de adviesrol vervullen maar u indien mogelijk ook daadwerkelijk ontzorgen door het begrip realisator concreet inhoud te geven. 

Door het zelfstandig of in de rol van klankbord en gesprekspartner goed en volledig analyseren en beantwoorden van uw vragen.
 
Door het voor u van a t/m z uitvoeren en/of begeleiden van het project waar u uw eigen organisatie niet mee wilt of kunt belasten omdat daartoe de benodigde kennis of ervaring ontbreekt.
 
Door concreet uit uw handen nemen en voor u uitvoeren van werkzaamheden waar u of uw organisatie - tijdelijk - zelf geen tijd voor kan of wil vrijmaken.