Bedrijf en overheid

  • Voeren of begeleiden van ambtelijk en/of bestuurlijk overleg
  • Voorbereiden en doorlopen van procedures gericht op het verkrijgen van toestemming in het kader van de omgevingsvergunning
  • Advies en procesbegeleiding ten behoeve van bedrijfsuitbreiding of bedrijfsverplaatsing