Ontwikkelen van een bestaand bedrijf

Het enige onveranderlijke in onze wereld is het feit dat alles verandert.

Het krijgen van dit inzicht en het kunnen accepteren van de consequenties daarvan zijn twee essentiële stappen op de weg naar het vitaal maken en houden van uzelf, uw onderneming en - indien daarvan sprake is - uw personeel.

U en uw bedrijf zullen - om vitaal te blijven of te worden - de gedachte dienen te omarmen dat u en uw bedrijf continue in ontwikkeling zullen zijn.

Ontwikkeling die niet vanzelf gaat en die op uiteenlopende niveaus plaats kan vinden; opeenvolgend of gelijktijdig.

Het kan op uitvoerend niveau gaan om verbetering van bestaande processen of het uitdenken en implementeren van nieuwe processen.

Het kan echter ook gaan om het wezenlijk herijken van of aan de missie, de visie en de waarden van het bedrijf en het op basis daarvan eigentijds en toekomstgericht aanpassen van de producten of de diensten die u met uw bedrijf realiseert of levert of de manier waarop dat gebeurt.

Als ondernemer zal dit u waarschijnlijk vertrouwd in de oren klinken, maar dit betekent niet dat u er ook vertrouwd mee bent.

Het is dan ook goed mogelijk dat u in voorkomende situaties eigenlijk wel iemand kunt gebruiken om mee te praten om uw gedachten op een rij te krijgen en/of als adviseur en begeleider bij het bedenken, het voorbereiden en het implementeren van de gewenste ontwikkeling. 

In deze rol kan ik ondersteuning geven aan teams en aan medewerkers persoonlijk op elk gewenst niveau binnen uw onderneming.  

Graag nodig ik u uit om contact met mij op te nemen als u denkt dat ik voor u een zinvolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van u, uw onderneming en/of uw medewerkers in mijn rol als gesprekspartner, adviseur of begeleider. Hier kunt u contact met mij opnemen.