Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Landsbergen Advies zijn op 14 november 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland te Middelburg.