Plan van aanpak

Nadat u de offerte heeft geaccepteerd stelt Landsbergen Advies een plan van aanpak op dat inzicht geeft in de stappen die gezet kunnen worden om uw vraag te beantwoorden.

Daarbij geeft Landsbergen Advies ook aan welke stappen door Landsbergen Advies zelf gezet kunnen worden, welke door u zelf en voor welke stappen de deskundigheid en ervaring van anderen wenselijk of zelfs noodzakelijk is.