Missie

Verbindingen maken tussen mensen, tussen organisaties en in organisaties.

Bijdragen aan wederzijds begrip voor de diverse culturen en werkwijzen in de sterk uiteenlopende organisaties in onze samenleving; die tussen ondernemingen en overheden in het bijzonder.

Bevorderen van het ont-dekken en het ont-plooien van de talenten die mensen hebben.

Verbeteren van de beleving van mensen die werken als zelfstandige of in loondienst en van mensen die op een andere manier maatschappelijk actief zijn.

Laten groeien van het gevoel van eigenwaarde van mensen en van hun betrokkenheid bij elkaar en hun werkzaamheden.

Verbeteren van de kwaliteit, van de langdurige (her-)bruikbaarheid en van de realisatieprocessen van de producten die ze maken of van de diensten die zij verlenen.

Bijdragen aan het verminderen van energieverspilling en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie ter vervanging van fossiele brandstoffen en kernenergie.