Bedrijf en financiering

  • Analyseren van de wijze waarop uw onderneming is gefinancierd
  • Adviseren over de toekomstige financieringsbehoefte van uw bedrijf
  • Adviseren over aanpassen en zo mogelijk verbeteren van uw bedrijfsfinanciering
  • Voorbereiden van het overleg tussen u en uw bank en/of financiële instellingen over leningen, kredieten, financial en/of operational lease
  • Begeleiden van u tijdens overleg met uw bank en/of andere financiële instellingen
  • Voeren van dergelijk overleg namens u binnen de vooraf met u afgesproken kaders