Docent VCA en instructeur/examinator NIBHV, IPAF en SOG

Naast het verlenen van de diensten die u kunt vinden onder de knop “Diensten en adviesgebieden” besteed ik ook met veel plezier tijd aan het geven van les en instructie aan praktijkmensen.

U kunt mij inhuren als:

•    Docent VCA Basis, VCA VOL en VIL-VCU 
•    Instructeur/examinator hoogwerker-gebruik types 1A, 1B, 3A en 3B; IPAF en                SOG (erkend door PBNA, BMWT en CERTIFLEX)
•    NIBHV Instructeur/examinator BHV-EH en BHV-BO

Inhuur van mij als docent of instructeur/examinator kan op twee manieren.

* U huurt mij uitsluitend in als docent of instructeur/examinator.

* Ik verzorg de hele organisatie en uitvoering van de cursus inclusief het afsluitende     examen.                                                                                             


Afspraken en tarieven
Na ontvangst van uw verzoek om informatie neem ik contact met u op. In onderling overleg zetten u en ik precies op een rij wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Op basis daarvan stuur ik u een offerte toe. Daarin staat precies aangegeven wat ik voor u kan gaan doen en welke kosten daaraan verbonden zijn.